Het plan

In het gebied rondom woon-zorgcomplex Villa Spes Nostra aan de Kloosterweide / Hindersteinlaan, heeft Kloosterweide B.V. (een samenwerking tussen De Brug Projecten en Plegt Bouwgroep) plannen om woningen te realiseren, hoofdzakelijk bedoeld voor senioren.

Het plan gaat uit van 4 gebouwen met in totaal ongeveer 128 huurappartementen. Hiervan zijn ongeveer 40  appartementen voor de sociale huur bestemd. Aan de oostkant, grenzend aan woonwijk De Tol, willen we 40 middenhuur- en 48 koopappartementen realiseren. Alle gebouwen bestaan uit 4 woonlagen en een half verdiept gelegen parkeerkelder. Ook zal het gehele gebied een meer parkachtige uitstraling krijgen.

Collegebesluit 6 februari 2024
In nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht hebben we ons ingespannen om een planvariant te ontwikkelen die optimaal aansluit op de mogelijkheden en de verschillende belangen in de omgeving. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 6 februari 2024 ingestemd om een van de varianten verder uit te werken. De gemeenteraad is over dit besluit geïnformeerd via een raadsbrief. Hierin leest u meer over de afwegingen die tot dit besluit hebben geleid. U kunt de raadsbrief nalezen op www.utrecht.nl/kloosterweide.

Vervolg
Er loopt momenteel een onderzoek naar het verkeer in de omgeving, ook vanwege andere ontwikkelingen in de buurt. De uitkomsten van dit verkeersonderzoek worden ook meegenomen in de verdere ontwikkeling van het plan.

Op dit moment werken we samen met de gemeente de uitgangspunten voor het plan verder uit. Deze leggen we vast in een concept-bouwenvelop. Zodra deze concept-bouwenvelop gereed is, wordt dit resultaat gepresenteerd tijdens een inloop-/informatiebijeenkomst in Vleuten. De concept-bouwenvelop wordt dan ook ter inzage gelegd. U kunt dan ook reageren. Het college neemt uw ideeën, zorgen en voorkeuren vervolgens mee in de besluitvorming.

Denk mee

Wij vinden het belangrijk om de plannen zorgvuldig en met aandacht voor de omgeving uit te werken.
Op dit moment werken wij samen met de gemeente aan de concept bouwenvelop, met daarin de randvoorwaarden voor het plan. De reacties die naar voren kwamen tijdens de gesprekken met de buurt en de bijeenkomst op 14 december 2021, hebben wij geïnventariseerd en nemen we zoveel mogelijk mee in de uitwerking van de plannen

Planning / Proces

Informatiebijeenkomst op dinsdag 14 december 2021

Op dinsdag 14 december om 19.30 uur organiseerden wij samen met de gemeente een digitale informatiebijeenkomst voor de omgeving via Zoom. We vertelden meer over onze eerste ideeën, welke stappen we de komende tijd gaan nemen en welke rol de omgeving daarin kan hebben. De gemeente gaf een toelichting op het proces en haar rol in de plannen. Daarnaast kon u tijdens de bijeenkomst vragen stellen en wensen en aandachtspunten delen.

U vindt het verslag, de presentaties en antwoorden op gestelde vragen tijdens de bijeenkomst onder het kopje 'documenten' op deze website.

Verwerken input gesprekken/bijeenkomst en voorbereiden vervolgproces

Samen met de gemeente werken we toe naar de concept bouwenvelop met daarin de randvoorwaarden voor het plan. De reacties die naar voren zijn gekomen tijdens de gesprekken met de buurt en de bijeenkomst op 14 december 2021, worden geïnventariseerd en zoveel mogelijk meegenomen in de uitwerking van de plannen.

Daarnaast voeren we verschillende onderzoeken uit die nodig zijn om tot een concept bouwenvelop te komen. Denk aan een onderzoek naar archeologie, verkeer en flora & fauna. De uitkomsten van deze onderzoeken vormen mede het kader voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp en het landschapsinrichtingsplan.

Vervolgbijeenkomst

Nadat de concept bouwenvelop gereed is, organiseren wij een vervolgbijeenkomst voor de omgeving. We geven dan een toelichting op de concept bouwenvelop, het verder uitgewerkte stedenbouwkundig ontwerp en het landschapsinrichtingsplan. Dit doen we in de vorm van een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden.

Tijdens de bijeenkomst zullen we ook het verdere proces en het besluitvormingstraject toelichten. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en persoonlijk in gesprek te gaan met de ontwikkelaar, gemeente en/of architect. Zodra de bijeenkomst gepland is, ontvangt u via on ze nieuwsbrief een uitnodiging met meer informatie.

Documenten bijeenkomst 14 december 2021

Documenten Algemeen

Nieuwsbrieven

Hieronder vindt u de verzonden nieuwsbrieven. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het aanmeldformulier op deze website.

Contact

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over dit project, stuur dan gerust een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer
Ongeldige invoer